logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD &#...
Opublikowano: 21 maja 2020

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zeb...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków –...
Opublikowano: 21 maja 2019

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzysz...

Walne Zebranie Członków 17.01.2019 r. 16:00 i...
Opublikowano: 10 stycznia 2019

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzysz...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD 29...
Opublikowano: 22 maja 2018

Z A P R O S Z E N I E  na Walne Zebranie Członków ...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 27-02-...
Opublikowano: 20 lutego 2018

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzysz...

Zapraszamy na Sprawzdawczo-Wyborcze Walne Zeb...
Opublikowano: 5 grudnia 2017

Zaproszenie na Sprawozdawczo - Wyborcze...

Aktualizacja dokumentów LGD po WZC w dniu 30....
Opublikowano: 29 kwietnia 2017

Szanowni Państwo W związku z aktualizacją kryteriów oceny, LSR i dokumentów powiązanych przez WZC w dniu 30.03.2017 r. informuj...

Walne Zebranie Członków Podhalańskiej Lokalne...
Opublikowano: 23 marca 2017

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzysz...