STATUT

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

– Tekst jednolity-

AKTUALNY:

STATUT – 2020.05.28

ARCHIWANLE:

STATUT – 27.02.2018

STATUT 04-11-2016-OSTATNI

STATUT 22-03-2016