logo
logo
logo
logo

Warsztat refleksyjny 2023...
Opublikowano: 20 stycznia 2023

W ramach corocznej ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020, Podhalańska LGD za...

Dzień Misia, Miodu i Bartników...
Opublikowano: 19 sierpnia 2022

W najbliższą niedzielę tj. 21.08.2022 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie odbędzie się Dzień Misia, Miodu i Bartników. Poniżej p...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

WARSZTAT REFLEKSYJNY 2022...
Opublikowano: 18 lutego 2022

W ramach corocznej ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020, Podhalańska LGD za...

Zapraszamy na spotkania i konsultacje dla zai...
Opublikowano: 10 sierpnia 2021

W związku z planowanymi w najbliższym półroczu (2021/2022) naborami wniosków w ramach PR...

Warsztat refleksyjny 2021...
Opublikowano: 19 lutego 2021

W ramach corocznej ewaluacji Strategii Rozwoju Loka...

Będą nabory a wcześniej spotkania i szkolenie...
Opublikowano: 17 sierpnia 2020

W związku z planowanymi II półroczu 2020 roku naborami wniosków w ramach PROW 2014 – 202...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD &#...
Opublikowano: 21 maja 2020

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zeb...

Konsultacje zmian w LSR -kryteriach wyboru -p...
Opublikowano: 18 maja 2020

Szanowni Państwo, Publikujemy proponowane przez Zarz...