Składki członkowskie

Wpłatę składki członkowskiej można dokonywać na konto bankowe:

Tatrzański BPS: 25 8791 0009 0000 0008 0741 0001

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA:

Deklaracja czlonkowstwa PLGD 2019