logo
logo
logo
logo

Prosimy o wypełnianie ankiet ewaluacyjnych...
Opublikowano: 4 września 2021

Szanowni Państwo, W związku z trwająca ewaluacją zew...

Ankieta oceniająca pożądane kierunki przenies...
Opublikowano: 15 października 2019

Szanowni Państwo W związku z prowadzoną ewaluacją wewnętrzną realizacji strategii Podhalańskiej LGD prosimy o wypełnienie ankie...

Ankieta ewaluacyjna Planu Komunikacji Podhala...
Opublikowano: 14 października 2019

ANKIETA EWALUACYJNA OCENIAJĄCA SKUTECZNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Podhalańską LGD...

ANKIETA...
Opublikowano: 28 sierpnia 2015

Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w przygotowanie strategii przez wypełnienie ankiety, która zostanie wykorzystana przy...
Skip to content