logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E
na
Walne Zebranie Członków
Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania
24-05-2022 r. godzina 16:30

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 24-05-2022 r. o godzinie 16:30 w Białym Dunajcu, Stadion Sportowy im. Stanisława Trebuni Tutki – UJKA (szatnia sportowa) przy ul. Kościuszki 38a, 34-425 Biały Dunajec (I termin 16:30, II termin 16:45);

Proponowany program Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania;
3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
4. Wybór Komisji Uchwał i wniosków;
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 24-05-2021 roku;
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2021 rok;
7. Ocena Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2021 rok;
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu, w sprawie przyjęcia
i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2021 rok;
9. Sprawozdanie z pracy Rady za 2021 rok.
10. Prezentacja stanu realizacji LSR przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
11. Informacja ws nowego okresu programowania wdrażanie wielofunduszowego rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w nowej perspektywie finansowej 2023-2027; Łączenie się Lokalnych Grup Działania;
12. Wolne wnioski i zapytania;
13. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

Serdecznie Zapraszam
Wojciech Styrczula
Prezes Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Uchwały WZC_24.05.2022-projekty

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 83

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...