Aktualny:

PLGD LSR 2014-2020 Zmiany 28.06.2021 – dodatkowe środki PROW 2014-2020 – w trakcie weryfikacji w UMWM

PLGD LSR 2014-2020_Zmiany 24.05.2021_EURO

Archiwalne:

PLGD LSR 2014-2020_Zmiany – 24.08.2020

PLGD LSR 2014-2020 ZMIANY-LIPIEC2020/ dokonano zmian w zakresie zwiększenia budżetu projektów współpracy do 10%, przesunięcia oszczędności środków w celu ogłoszenia ostatnich naborów, aktualizacji planu komunikacji

PLGD LSR 2014-2020 ZMIANY-MAJ2019 /dokonano zmian w zakresie dodatkowych środków/

PLGD LSR 2014-2020 ZMIANY-STYCZ-2019 rok /dokonano zmian w zakresie zał. 5.Plan komunikacji – budżetu planu komunikacji, zmiany w zakresie wskaźników projektu współpracy krajowego/

PLGD LSR 2014-2020–29-MAJ-2018 rok – dokonano zmian sposobu realizacji wybranych przedsięwzieć, zmiany przedsiewzięcia dotyczącego tworzenia inkubatorów oraz zaktualizowano załącznik 5 (plan komunikacji) do ostatniej zatwierdzonej w 2017 r. wersji

PLGD LSR 2014-2020 Aktualizacja 30-03-2017 /dokonano zmian w zakresie Załącznika nr 5/

PLGD LSR 2014-2020   Aktualizacja z  27.09.2016 r.  /dokonano zmian w zakresie Załącznika nr 5 oraz Rozdziału VI.