logo
logo
logo
logo


Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Podpisanie umowy – wsparcie przygotowaw...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

...