logo
logo
logo
logo


Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Konsultacje społeczne projektu LSR...
Opublikowano: 22 maja 2023

Szanowni Państwo, Prezentujemy projekt LSR Podhalańskiej LGD na lata 2023-2029 do konsultacji społecznych. Będziemy wdzięczn...

Podsumowanie wyników z fiszek projektowych...
Opublikowano: 11 kwietnia 2023

Szanowni Państwo, dziękujemy za wasz udział w tworzeniu LSR na lata 2023-2029 i wypełnianie fiszek  dzięki którym możemy  tworzyć...

Prace nad tworzeniem LSR na lata 2023-2029 tr...
Opublikowano: 13 lutego 2023

Szanowni Państwo, Kontynuując prace zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Podhalańs...

Podsumowanie pierwszego etapu tworzenia LSR...
Opublikowano: 30 listopada 2022

Szanowni Państwo, dziękujemy za wasz udział w tworzeniu LSR na lata 2023-2029 i wypełnianie ankiet opinii dzięki którym możemy  tw...

Buduj strategię razem z nami!!...
Opublikowano: 14 listopada 2022

Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne w ramach budowanie nowej strategii rozwoju Podhalańskie...

Nowa perspektywa finansowa – wyraź swoj...
Opublikowano: 8 listopada 2022

Szanowni Państwo, Kontynuując prace zmierzające do opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Po...

Zaplanuj rozwój razem z nami 2023-2027...
Opublikowano: 24 października 2022

Szanowni Państwo, W związku z rozpoczynającym się okresem programowania w Unii Europejskiej przystąpiliśmy do budowania nowej s...

Podpisanie umowy – wsparcie przygotowaw...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

...
Skip to content