logo
logo
logo
logo


Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Buduj strategię razem z nami!!...
Opublikowano: 14 listopada 2022

Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne w ramach budowanie nowej strategii rozwoju Podhalańskie...

Nowa perspektywa finansowa – wyraź swoj...
Opublikowano: 8 listopada 2022

Szanowni Państwo, Kontynuując prace zmierzające do opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Po...

Zaplanuj rozwój razem z nami 2023-2027...
Opublikowano: 24 października 2022

Szanowni Państwo, W związku z rozpoczynającym się okresem programowania w Unii Europejskiej przystąpiliśmy do budowania nowej s...

Podpisanie umowy – wsparcie przygotowaw...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

...