logo
logo
logo
logo
logo

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cele operacji „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” realizowany w ramach priorytetu PROW 2014-2020: „Wspieranie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich” poprzez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Przewidywane wyniki operacji: Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.

Najnowsze publikacje

Konsultacja zmian LSR 24 – 30 marzec 2023...
Opublikowano: 24 marca 2023

Szanowni Państwo, w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju konieczna...

Biuro nieczynne...
Opublikowano: 22 marca 2023

Stanowi Państwo, Z uwagi na szkolenie w dniach 23-24 marca 2023r. biuro LGD b...

09.03.2023 biuro nieczynnne...
Opublikowano: 8 marca 2023

Szanowni Państwo, informujemy iż w dniu 09.03.2023 biuro PLGD będzie czynne d...

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ W DNIU...
Opublikowano: 28 lutego 2023

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR...
Opublikowano: 22 lutego 2023

Szanowni Państwo, w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju konieczna...

W dniu 15.02 oraz 17.02 biuro nieczynne...
Opublikowano: 14 lutego 2023

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniach 15.02.2023r. oraz...

Podpisanie umowy na rowerowy projekt współpracy...
Opublikowano: 2 lutego 2023

Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym tj. 01-02-2022 nasz Zarząd podpisał umow...
Kościelisko
Poronin
Szaflary
Biały Dunajec
Czarny Dunajec

Stowarzyszenie o nazwie Podhalańska Lokalna Grupa Działania powstało w 2006r., jest dobrowolną, samorządną organizacją, posiadająca osobowość prawną. Działa zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawie z dnia 7 Marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dzięki strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), mieszkańcy pięciu gmin położonych w powiecie tatrzańskim i nowotarskim: Poronin, Biały Dunajec, Kościelisko, Szaflary, Czarny Dunajec mogą realizować projekty, poprawiające jakość życia na obszarach wiejskich. m.in. poprzez wzrost aktywności społecznej oraz stymulowanie powstawania lokalnych miejsc pracy.

Liczba wyświetleń strony: 38569