logo
logo
logo
logo
logo

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cele operacji „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” realizowany w ramach priorytetu PROW 2014-2020: „Wspieranie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich” poprzez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Przewidywane wyniki operacji: Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.

Najnowsze publikacje

Zapytanie ofertowe nr 5/2023/PLGD na wykonanie mie...
Opublikowano: 30 maja 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – ro...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Podhalański...
Opublikowano: 29 maja 2023

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowa...

Wyniki postępowania 3/2023/PLGD oraz 4/2023/PLGD...
Opublikowano: 29 maja 2023

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2023...

Konsultacje społeczne projektu LSR...
Opublikowano: 22 maja 2023

Szanowni Państwo, Prezentujemy projekt LSR Podhalańskiej LGD na lata 2023-202...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR...
Opublikowano: 17 maja 2023

Szanowni Państwo, w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju konieczna...

Zapytanie ofertowe LGD Spisz-Podhale – Partn...
Opublikowano: 17 maja 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – ro...

Zapytanie Ofertowe NR 4/2023/PLGD – dostawa/...
Opublikowano: 7 maja 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – ro...

Zapytanie Ofertowe 3/2023/PLGD na wykonanie miejsc...
Opublikowano: 7 maja 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – ro...
Kościelisko
Poronin
Szaflary
Biały Dunajec
Czarny Dunajec

Stowarzyszenie o nazwie Podhalańska Lokalna Grupa Działania powstało w 2006r., jest dobrowolną, samorządną organizacją, posiadająca osobowość prawną. Działa zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawie z dnia 7 Marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dzięki strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), mieszkańcy pięciu gmin położonych w powiecie tatrzańskim i nowotarskim: Poronin, Biały Dunajec, Kościelisko, Szaflary, Czarny Dunajec mogą realizować projekty, poprawiające jakość życia na obszarach wiejskich. m.in. poprzez wzrost aktywności społecznej oraz stymulowanie powstawania lokalnych miejsc pracy.

Liczba wyświetleń strony: 45316