PLGD LSR – zał. 3 plan działania 28.06.2021

Plan działania (zał. 3 do LSR) jest aktualizowany  wraz ze zmianą całej LSR, (na stronach 69-73 LSR). Weryfikacja aktualności i wersji archiwalnych Planu Działania możliwa jest również na stronie:  https://podhalanska.pl/lsr-2014-2020-3/