logo
logo
logo
logo

Zapraszamy na Sprawzdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków PLGD
Opublikowano: 5 grudnia 2017

Zaproszenie na Sprawozdawczo – Wyborcze
Walne Zebranie Członków 
Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania
Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 12-12-2017 r. o godzinie 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Józefa Piłsudskiego 2 Poronin.
Proponowany program Walnego Zebrania Członków

1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
3. Wybór Sekretarza Zebrania;
4. Wybór Komisji Uchwał i wniosków;
5. Przyjęcie protokołu nr 1/2017 z Walnego Zebrania Członków z dnia  30-03-2017 roku;
6. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
7. Przedstawienie zmian w Lokalnych kryteriach wyboru oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru;
8. Przedstawienie zmian w Regulaminie Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu;
9. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2017;
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2017 rok;
11. Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej z oceny pracy Zarządu w 2017 r oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2017;
13. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami;
14. Podjęcie uchwał;
a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2017;
b) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2017 rok;
c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2017rok;
15. Przeprowadzenie wyborów członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
a) Powołanie Komisji Skrutacyjno – wyborczej;
b) Przeprowadzenie wyborów członków Rady i podjęcie uchwały o wyborze członków Rady;
c) Przeprowadzenie wyborów członków Zarządu i podjęcie uchwały o wyborze członków Zarządu;
d) Przeprowadzenie wyborów członków Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały o wyborze członków Komisji Rewizyjnej;
16. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków oraz komisji skrutacyjno-wyborczej;
17. Wolne wnioski;
18. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zaprasza do Biura LGD w celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków nr 1/2017 z dnia 30-03-2017r. oraz projektami uchwał na Walne Zabranie Członków planowane na dzień 12-12-2017r.

Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.

Prezes Zarządu
Podhalańska Lokalna Grupa Działania
Wojciech Styrczula

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 57

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...

INFORMACJA O PLANOWANEJ OPERAC...
Opublikowano: 4 maja 2022

W związku z opublikowaniem w dniu 28.03.2022 r. roku na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania informacji nr...

02.05.2022r. – BIURO NIE...
Opublikowano: 1 maja 2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 02.05.2022 r. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu w innych dniach w...