logo
logo
logo
logo

LSR 2023-2027

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Podhalańskiej Lokalnej Grupy (PLGD) na lata 2023-2027 zostanie opracowana w oparciu o szerokie partnerstwo lokalne, polegające na angażowaniu społeczności lokalnej na każdym etapie jej tworzenia, aby rozpoznać rzeczywiste problemy i potrzeby społeczności lokalnej.

Przedstawiamy Państwu:

Liczymy na Państwa zaangażowanie by razem stworzyć plan który umożliwi optymalny rozwój naszego regionu.

Skip to content