PLAN KOMUNIKACJI: 

Aktualny:

PLGD LSR – zał. 5 – plan komunikacji 28.06.2021 – dodatkowe środki i wydłużenie okresu wdrażania

Archiwalne:

PLGD LSR – zał. 5 – plan komunikacji 24.05.2021 – przewalutowanie na euro

PLAN_KOMUNIKACJI_ZMIANY- 02 lipiec.2020

PLAN_KOMUNIKACJI_OGÓLNY – ZMIANY STYCZEŃ – 2019 rok

PLAN-KOMUNIKACJI-aktualizacja_ 12-12-2017

PLAN KOMUNIKACJI z LSR – aktualizacja z 30.03.2017

PLAN KOMUNIKACJI Z LSR – aktualizacja.z.27.09.2016

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI:

Aktualny:

Harmonogram_Realizacji_Planu_Komunikacji_2021_AKTUALIZACJA_09.09.2021 – korekta oczywistych omyłek w harmonogramie z 19.07.2021

Harmonogram_Realizacji_Planu_Komunikacji_2021_AKTUALIZACJA_19.07.2021

Archiwalne:

Harmonogram_Realizacji_Planu_Komunikacji_2021_AKTUALIZACJA_22.03.2021

Harmonogram_Realizacji_Planu_Komunikacji_na rok 2021

Harmonogram_Realizacji_pl._komunik.2020-aktualizacja 08.2020 – korekta omyłki pisarskiej

Harmonogram_Realizacji_pl._komunik.2020-aktualizacja 07.2020

Harmonogram_Realizacji_pl._komunikacji na rok 2020

Harmonogram_Realizacji_pl._komunikacji na rok_2019 – aktualizacja_30.10.2019

Harmonogram_Realizacji_pl._komunik.na rok_2019-aktualizacja 18.09.2019

Harmonogram_Realizacji_pl._komunik.na rok_2019-aktualizacja_16.04.2019

Harmonogram_Realizacji_pl._komunik.na rok_2019-aktualizacja_luty2019

Harmonogram_Realizacji_pl._komunik.na rok_2019_ostatni

Harmonogram_Realizacji_pl._komunik.na rok_2018- aktualiz.22.11.2018

Harmonogram_Realizacji_pl._komunik.na rok_2018- aktualiz.25.06.2018

Harmonogram_Realizacji_pl._komunik.na rok_2018- aktualiz.18.01.2018

Harmonogram_Realizacji_pl._komunik.na rok_2018

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2017 -AKTUALIZACJA 08.05.2017

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK2017 – aktualizacja z 08.02.2017

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI na rok_2017 – 29.11.2016

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI_na rok 2016- AKTUALIZACJA 29.11.2016

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI  NA ROK 2016- AKTUALIZACJA 24.08.2016