logo
logo
logo
logo

Procedury naboru wniosków PROW 2014-2020

Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD:

AKTUALNA:

ARCHIWALNE:

Procedury oceny i wyboru operacji własnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020:

AKTUALNA:

ARCHIWALNE:

Procedury oceny i wyboru oraz rozliczenia, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

AKTUALNA:

ARCHIWALNE:

Skip to content