Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD:

AKTUALNA:

Procedura oceny -oper INNE – zał.2. zatwierdzony 10.03.2021

ARCHIWALNE:

Procedura oceny -oper INNE – zał do uchwały z dnia 28.05.2020

Procedura oceny -oper INNE+karty-_27.11.2017

Procedura oceny -oper INNE+karty-Aktualizacja_05.05.2017

Procedura oceny i wyboru operacji inne LGD KONKURS- nowa z dnia 15.11.2016 r.

Załącznik nr 1 inne niż LGD nowy Załącznik nr 2 inne zgodność z LSR,   Załącznik nr 3 inne – karta oceny nowy z dnia 15.11.2016

Procedury oceny i wyboru operacji własnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020:

AKTUALNA:

PROCEDURA OPERACJE WŁASNE+karty-zał.2. zatwierdzony 10.03.2021

ARCHIWALNE:

PROCEDURA OPERACJE WŁASNE+karty-28.09.2017

PROCEDURA OPERACJE WŁASNE+karty-Aktualizacja_05.05.2017

Procedura dotycząca operacji własnych LGD NOWE 2016

Załącznik nr 1 własne zgodność z LSR Załącznik nr 2 karta oceny operacje własne Załącznik 3,4 do projektów własnych

Procedury oceny i wyboru oraz rozliczenia, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

AKTUALNA:

procedura-POP Witkac_GRANTY- Aktualizacja_05.05.2017

ARCHIWALNE:

Procedura grantowa NOWA 2016

Załącznik nr 1 GRANTY ZMIANY Załącznik nr 2 GRANTY ZMIANY Załącznik nr 3 GRANTY Załącznik nr 4 GRANTY Załącznik nr 5 GRANTY