logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD – 28.05.2020, Kościelisko
Opublikowano: 21 maja 2020

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w  dniu 28.05.2020 r. o godzinie 16:00 w Kościelisku, Ul. Nędzy Kubińca 136 – Centrum Informacji Turystycznej
(I termin 16:00, II termin 16:15);

Proponowany program Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania;
 3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 4. Wybór Komisji Uchwał i wniosków oraz Komisji skrutacyjno-wyborczej;
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 28-05-2019 roku;
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2019 rok;
 7. Ocena Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2019 rok;
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu, w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej  oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2019 rok;
 9. Sprawozdanie z pracy Rady za 2019 rok.
 10. Omówienie zmian w Statucie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu;
 11. Omówienie zmian w Regulaminie Rady  i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady;
 12. Omówienie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zebrania Członków;
 13. Omówienie zmian w Regulaminie Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu;
 14. Zatwierdzenie zmian w strukturze organu decyzyjnego poprzez przyjęcie rezygnacji i wybory uzupełniające do Rady oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru nowego składu Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.
 15. Zatwierdzenie zmian w strukturze organu nadzoru poprzez wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.
 16. Prezentacja stanu realizacji LSR przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
 17. Wolne wnioski i zapytania;
 18. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Planowane do zatwierdzenia zmiany w Regulaminie WZC, Regulaminie Zarządu, Regulaminie Rady i Statucie, mają głównie na celu umożliwienie obradowania on line i w trybie innym niż stacjonarnym. Ponadto głosowania wyborcze odbywające się w sposób zdalny odbywałyby się w trybie jawnym (zmiana w Statucie i Regulaminie Walnego Zebrania Członków LGD) Ponadto w celu usprawnienia wdrażania LSR planuje się dać Zarządowi dodatkowo kompetencje do uchwalania zmian w LSR oraz w zakresie Kryteriów oceny i wyboru operacji. Równocześnie dokumenty te przed ich zatwierdzeniem zawsze będą podlegały konsultacjom społecznym.

Zaproszenie-WZC-Kościelisko-28.05.2020

Regulamin Rady- zmiana 2020

Regulamin Zarządu PLGD 12-12-2017 zmiany V.2020

STATUT 27.02.2018 zmiany 2020

Regulamin Walnego Zebrania Członków zmiany 2020

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 129

......
Opublikowano: 29 września 2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 030.09.2022 oraz 03.10.2022 r. biuro LGD z powodu szkolenia będzie nieczynne. Zapra...

PODHALAŃSKI CYKL WARSZTATOWY –...
Opublikowano: 5 września 2022

Dzisiaj zapraszamy do poznania sylwetek dwóch kolejnych prowadzących: Monika Stachowiec absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Pl...

Podhalański cykl warsztatowy &...
Opublikowano: 2 września 2022

W ramach warsztatów odbędą się dwa rodzaje warsztatów dziewiarskich. Prowadzącymi będą: Anna Nędza-Kubiniec Etnolog, hafciarka...

Podhalański cykl warsztatowy &...
Opublikowano: 31 sierpnia 2022

W kolejnej odsłonie sylwetek prowadzących przedstawiamy: Andrzej Bukowski - metaloplastyk z zamiłowania. Wykonuje głównie spink...