ZARZĄD PLGD

L.p Nazwisko i imię Funkcja
1 Styrczula Wojciech Prezes Zarządu
2 Kolbrecka Józefa Wiceprezes Zarządu
3 Laszczyk Tomasz Wiceprezes Zarządu
4 Szwajnos-Różak Katarzyna Skarbnik
5 Golonka Anna Członek Zarządu
6 Skupień Zbigniew Członek Zarządu
7 Bukowski Bartłomiej Członek Zarządu
8 Latoszek Mateusz Członek Zarządu
9 Bylina Natalia Członek Zarządu
10 Bafia Stanisław Członek Zarządu