logo
logo
logo
logo

Zarząd PLGD

Prezes Zarządu PLGD

  • Styrczula Wojciech

Wiceprezes zarządu PLGD

  • Kowalczyk Julian
  • Filas Joanna

Skarbnik PLGD

  • Anna Golonka

Członek Zarządu PLGD

  • Maciej Dziubas
  • Andrzej Jacek Nowak
  • Józef Górka
  • Dawid Łaś
Skip to content