logo
logo
logo
logo

Zarząd PLGD

Prezes Zarządu PLGD

  • Styrczula Wojciech

Wiceprezes zarządu PLGD

  • Kolbrecka Józefa
  • Laszczyk Tomasz

Skarbnik PLGD

  • Szwajnos-Różak Katarzyna

Członek Zarządu PLGD

  • Golonka Anna
  • Skupień Zbigniew
  • Bukowski Bartłomiej
  • Latoszek Mateusz
  • Bylina Natalia
  • Bafia Stanisław