logo
logo
logo
logo

Konsultacja zmian LSR 24 – 30 marzec 20...
Opublikowano: 24 marca 2023

Szanowni Państwo, w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju konieczna była korekta kwot w budżecie w obrębie poddziałan...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR...
Opublikowano: 22 lutego 2023

Szanowni Państwo, w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju konieczna była aktualizacja kwot w budżecie oraz przeniesie...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR – 09.06.2022 &#...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Aktualizacja dokumentacji związanej z naboram...
Opublikowano: 26 lutego 2021

Informujemy, że w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (...

Konsultacje LSR 24.06.2020 – 30.06.2020...
Opublikowano: 23 czerwca 2020

Szanowni Państwo, W trakcie prowadzonych konsultacji...

Konsultacje zmian w LSR -kryteriach wyboru -p...
Opublikowano: 18 maja 2020

Szanowni Państwo, Publikujemy proponowane przez Zarz...

Projekt zmian w LSR – konsultacje społe...
Opublikowano: 20 maja 2019

Szanowni Państwo Dziękujemy za wasze opinie w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych w ramach LSR na d...

Konsultacje zmian w LSR od 09 – 16.01.2...
Opublikowano: 9 stycznia 2019

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością dokonania zmian korygujących w LSR  zamieszczamy na 7 dni do konsultacji społecznych w...

Konsultacje zmian w LSR Podhalańskiej LGD...
Opublikowano: 22 października 2018

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie realizacji krajowego projektu współpracy przez...