Aktualizacja dokumentów LGD po WZC w dniu 30.03.2017

Szanowni Państwo

W związku z aktualizacją kryteriów oceny, LSR i dokumentów powiązanych przez WZC w dniu 30.03.2017 r. informujemy że stosowne dokumenty zostały zaktualizowane na naszej stronie na odpowiednich pod-stornach:

Dodatkowo w zakładce „Informacje o PLGD” zaktualizowano skład organów PLGD i aktualizację Regulaminu Rady PLGD po 30.03.2017 r.