Read More

Wycieczki rodzinne – projekt Barbary Chramiec

Barbara Chramiec zrealizowała projekt pt.: „Wycieczki rodzinne po dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym Podhala”  objętego dofinansowaniem ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Informacja o działaniach w ramach realizowanego projektu: Operacja polegała na wzbogaceniu oferty […]