logo
logo
logo
logo

Informacje dla Beneficjentów

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKLANĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA

1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD:

1.1. NUMER IDENTYFIKACYJNY LGD: 062910136

1.2. RODZAJ LGD: ISTNIEJĄCA

1.3. NAZWA LGD: PODHALAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

2. ADRES LGD

2.1 WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE

2.2 POWIAT: TATRZAŃSKI

2.3 GMINA: PORONIN

2.4. ULICA: JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

2.5. NR DOMU: 2

2.6. NR LOKALU: –

2.7. MIEJSCOWOŚĆ: PORONIN

2.8. KOD POCZTOWY: 34-520

2.9. POCZTA: PORONIN

2.10. NR TELEFONU: 182011543

2.11. NR FAKSU: 182011543

2.12. ADRES E-MAIL: info@podhalanska.pl

2.13. ADRES WWW: www.podhalanska.pl

3. OBSZAR I LUDNOŚĆ OBJĘTA LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU (LSR)

3.1. Całkowita powierzchnia obszaru LSR (w km2): 527

3.2. Całkowita liczba ludności objętej LSR: 57010

Skip to content