logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD 29.05.2018
Opublikowano: 22 maja 2018

Z A P R O S Z E N I E

 na

Walne Zebranie Członków Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Biały Dunajec, 29.05.2018 r. Godz. 17:00

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w  dniu 29-05-2018 r. o godzinie 17:00 w biurze Podhalańskiej LGD w Białym Dunajcu ul. Jana Pawła II 310;

Proponowany program Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania;
 3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 4. Wybór Komisji uchwał i wniosków oraz Komisji skrutacyjno-wyborczej;
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 27-02-2018 roku;
 6. Zatwierdzenie rezygnacji Członka Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania poprzez podjęcie uchwały
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego do Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania
 8. Omówienie zmian w LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. Wolne wnioski i zapytania;
 10. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 79

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...