ANKIETA

Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w przygotowanie strategii przez wypełnienie ankiety, która zostanie wykorzystana przy opracowaniu LSR na lata 2014-2020.

Ankieta nr 2[1] (1)