Prosimy o wypełnianie ankiet ewaluacyjnych

Szanowni Państwo,

W związku z trwająca ewaluacją zewnętrzną prowadzoną przez zespół SOCJOMETR, prosimy mieszkańców i benefinentów naszych działań o wypełnienie krótkiej ankiety. Poniżej znajdują się linki do przygotowanych przez zespół Socjometr ankiet skierowanych do mieszkańców obszaru oraz beneficjentów. Są to dwa osobne narzędzia badawcze dzięki którym ewaluatorzy zyskają więcej informacji o LGD oraz wdrażania LSR w perspektywie finansowej 2014-2020.

Oba narzędzia są bardzo krótkie, a ich wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10 min. Dzięki państwa wsparciu w wypełnianie ankiet raporty będą niewątpliwie pełniejsze. 

LINK 1 (dla mieszkańców): https://docs.google.com/forms/d/1Mb7hApykOUDcEx8_1ziu-z5R0AUshwg5YLsA-yEVuMk/edit?usp=sharing

LINK 2 (dla beneficjentów):  https://docs.google.com/forms/d/1gKw384h27obysP2jnoT734jwj15D9mU5fgACIIQEw_Y/edit?usp=sharing