Ankieta oceniająca pożądane kierunki przeniesienia wolnych środków z LSR

Szanowni Państwo

W związku z prowadzoną ewaluacją wewnętrzną realizacji strategii Podhalańskiej LGD prosimy o wypełnienie ankiety badającej pozadane kierunki przeniesienia drobnych oszczędności jakie powstają po rozliczeniu projektów.

Są obszary, w których pomimo niewykorzystania pełnej puli środków, osiągnięte zostały minimalne wartości wskaźników zaplanowane w strategii działania PLGD – powstały oszczędności po rozliczeniu, realizacji projektów.

Będziemy mieć możliwość wykorzystania tych środków poprzez aktualizację LSR i przeniesienie na te przedsięwzięcia, które Państwa zdaniem są najbardziej potrzebne. Z uwagi na zaplanowane nabory na rozwój przedsiębiorczości i długotwały czas realizacji operacji inwestycyjnych i infrastrukturalnych, Podhalańska LGD preferuje przeniesienie tych oszczędności na projekty głównie miękkie dedykowane osobom fizycznym i stowarzyszeniom (zaznaczone pogrubioną czcionka). Pozostawiamy jednak Państwu głos w jakim kierunku szczególnie są Państwo zainteresowani realizacją projektów.

Ankietę można pobrać i wypełnić ręcznie. Wówczas prosimy o jej złożenie osobiste lub przesłanie na adres biura PLGD, Szaflary ul. Orkana 37 c

Ankieta do pobrania:

ankieta zmiany LSR Podhalańskiej LGD – 15.10.2019 – pdf

ankieta zmiany LSR Podhalańskiej LGD – word

Można ją także wypełnić elektronicznie poprzez formularz google:

https://forms.gle/WpfKKK7xAe3zGas19

Odpowiedzi przyjmujemy do dnia 15.11.2019 r.