Ankieta ewaluacyjna Planu Komunikacji Podhalańskiej LGD – prosimy o wypełnienie

ANKIETA EWALUACYJNA OCENIAJĄCA SKUTECZNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Podhalańską LGD

PlanKomunikacji-ankieta- (WORD)

PlanKomunikacji-ankieta-(PDF)

Ankieta jest anonimowa.

Państwa opinia służy ocenie  PRAWIDŁOWOŚCI PROWADZONYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH  przewidzianych w latach 2016-2023 przez PODHALAŃSKĄ LGD.

Ankieta służy wypracowaniu ewentualnych zmian w zakresie prowadzonych działań komunikacyjnych w przyszłości.

Prosimy o jej wypełnienie.

Ankietę wypełnioną elektronicznie można zapisać i  przesłać mailowo na adres info@podhalanska.pl

Ankietę wypełnioną ręcznie można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze Podhalańskiej LGD, ul. Orkana 37 c, 34-424 Szaflary.

Badanie trwa od 14.10.2019 do 14.11.2019 r.