logo
logo
logo
logo

ZAPROSZENIE NR 2/2023/PGPS do składania ofert na promocję turystyki rowerowej w formie wykonania map
Opublikowano: 14 września 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach działania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na promocję turystyki rowerowej w formie wykonania map obejmującej w swym zakresie: projekt graficzny, skład oraz druk, oraz dostawę do 3 lokalizacji na terenie małopolski stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki, kryteria wyboru oraz dokumentacja do złożenia oferty zostały umieszczone w zaproszeniu nr 2/2023/PGPS.

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.
6.1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do Biura Zamawiającego 22.09.2023 do godz. 12:00. lub jej otrzymania (termin na przesłania do 22.09.2023 do godz. 12:00) na adres mailowy wskazany w pkt 6.2.2
6.2. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać:
6.2.1. Za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji Podhalańska Lokalna Grupa Działania, Ul. Jana Pawła II 97, 34-471 Ludźmierz (decyduje data wpływu/dostarczenia dokumentów) lub
6.2.2. Pocztą elektroniczną na adres: info@podhalanska.pl (skany podpisanych dokumentów)
6.2.3. Osobiście pod adresem Ul. Jana Pawła II 97, 34-471 Ludźmierz – w godzinach 9:00 – 15:00

DOKUMENTACJA

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 433
krajobraz Tatr

Konsultacje zmian LSR na lata...
Opublikowano: 2 lipca 2024

W terminie 02.07.2024 do 09.07.2024  konsultujemy projekt zmian LSR. Uwagi można zgłaszać w biurze LGD do 09.07.2024 do godziny...
element dekoracyjny - teczki z logotypami

Ogłoszenie o naborze wniosków...
Opublikowano: 2 lipca 2024

Nabór nr 1/2024, opublikowany dnia 02.07.2024 r. Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lok...
grafika - mapa obszaru, herby gmin

Ogłoszenie o naborze na wolne...
Opublikowano: 25 czerwca 2024

Zarząd Stowarzyszenia Podhalańska Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Poroninie ul. Jó...
element dekoracyjny - logo Podhalańskiej LGD

biuro nieczynne...
Opublikowano: 20 czerwca 2024

Szanowni Państwo. Informujemy, że w dniu 21 czerwca 2024 roku (piątek) biuro Podhalańskiego LGD jest nieczynne z powodu wyjazdu...
Skip to content