logo
logo
logo
logo

Konsultacje społeczne planowanych zmian w LSR 2023-2027
Opublikowano: 22 kwietnia 2024

Szanowni Państwo,

w związku z zauważonymi drobnymi nieścisłościami w dokumencie LSR na lata 2023-2027, Zarząd LGD opracował niezbędne zmiany które zostały wprowadzone w LSR – pełny dokument ze zmianami do pobrania poniżej wykazu zmian.

Uwagi do planowanych zmian można zgłaszać w terminie od 22.04.2024 do 29.04.2024 do godziny 12:00.

Wykaz zmian w LSR:

1) Rozdział 6.2., str 68.

Dla przedsięwzięcia P.2.1., w ostatniej kolumnie w tabeli przedsięwzięć, wskaźników z zakresem, alokacją i sposobem realizacji przedsięwzięć, skorygowano błędnie wpisaną maksymalną kwotę wsparcia na jedną operację, prawidłowa wartość w złotych to 800 000 zł.

2) Rozdział 8, str. 81.

W tabeli 21.Plan działania, skorygowano błędną nazwę przedsięwzięcia 2.1., która byłaby niespójna z całością LSR.  Prawidłowa nazwa przedsięwzięcia wprowadzona w ramach zmian brzmi: 2.1.Rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Strategia_Podhalańska_całość_konsultacje_04.2024

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 219

Warsztaty praktyczne – M...
Opublikowano: 25 kwietnia 2024

Szanowni Państwo Chcieliśmy serdecznie zaprosić na dwudniowe warsztaty z zakresu Marketing internetowy oferty turyst...
krajobraz Tatr

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 22 kwietnia 2024

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebra...

Konsultacje społeczne planowan...
Opublikowano: 22 kwietnia 2024

Szanowni Państwo, w związku z zauważonymi drobnymi nieścisłościami w dokumencie LSR na lata 2023-2027, Zarząd LGD opracował nie...

Kreowanie kompleksowej oferty...
Opublikowano: 5 kwietnia 2024

Szanowni Państwo Chcieliśmy serdecznie zaprosić na dwudniowe warsztaty z zakresu Kreowania kompleksowej oferty turystycznej w t...
Skip to content