Protokół z 17.07.2018 z ponownej oceny wniosków z naboru 3/2017

W związku z zakończeniem ponownej oceny operacji  w ramach naboru 3/2018 na wezwanie SW, poniżej zamieszczamy protokół z posiedzenia w dniu 17.07.2018:

Protokół_17.07.2018_ponowna ocena_nabór 3_2018