logo
logo
logo
logo

Konsultacja zmian LSR 24 – 30 marzec 20...
Opublikowano: 24 marca 2023

Szanowni Państwo, w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju konieczna była korekta kwot w budżecie w obrębie poddziałan...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR...
Opublikowano: 22 lutego 2023

Szanowni Państwo, w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju konieczna była aktualizacja kwot w budżecie oraz przeniesie...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR – 09.06.2022 &#...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Prosimy o wypełnianie ankiet ewaluacyjnych...
Opublikowano: 4 września 2021

Szanowni Państwo, W związku z trwająca ewaluacją zew...

Konsultacje projektu zmian w LSR...
Opublikowano: 18 czerwca 2021

W związku z zakończeniem diagnozowania i analizy preferowanych kierunków przeznaczenia dodatkowych środkó...

Ankieta badająca pożądane kierunki ogłaszania...
Opublikowano: 2 czerwca 2021

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. usta...

Aktualizacja LSR – przewalutowanie budż...
Opublikowano: 17 maja 2021

Szanowni Państwo, w związku z możliwością przewalutowania budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego...

Aktualizacja dokumentacji związanej z naboram...
Opublikowano: 26 lutego 2021

Informujemy, że w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (...

Konsultacje LSR 24.06.2020 – 30.06.2020...
Opublikowano: 23 czerwca 2020

Szanowni Państwo, W trakcie prowadzonych konsultacji...