logo
logo
logo
logo

Prosimy o wypełnianie ankiet ewaluacyjnych...
Opublikowano: 4 września 2021

Szanowni Państwo, W związku z trwająca ewaluacją zew...

Konsultacje projektu zmian w LSR...
Opublikowano: 18 czerwca 2021

W związku z zakończeniem diagnozowania i analizy preferowanych kierunków przeznaczenia dodatkowych środkó...

Ankieta badająca pożądane kierunki ogłaszania...
Opublikowano: 2 czerwca 2021

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. usta...

Aktualizacja LSR – przewalutowanie budż...
Opublikowano: 17 maja 2021

Szanowni Państwo, w związku z możliwością przewalutowania budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego...

Aktualizacja dokumentacji związanej z naboram...
Opublikowano: 26 lutego 2021

Informujemy, że w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (...

Konsultacje LSR 24.06.2020 – 30.06.2020...
Opublikowano: 23 czerwca 2020

Szanowni Państwo, W trakcie prowadzonych konsultacji...

Konsultacje zmian w LSR -kryteriach wyboru -p...
Opublikowano: 18 maja 2020

Szanowni Państwo, Publikujemy proponowane przez Zarz...

Ankieta oceniająca pożądane kierunki przenies...
Opublikowano: 15 października 2019

Szanowni Państwo W związku z prowadzoną ewaluacją wewnętrzną realizacji strategii Podhalańskiej LGD prosimy o wypełnienie ankie...

Ankieta ewaluacyjna Planu Komunikacji Podhala...
Opublikowano: 14 października 2019

ANKIETA EWALUACYJNA OCENIAJĄCA SKUTECZNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Podhalańską LGD...