logo
logo
logo
logo

Konsultacje LSR 24.06.2020 – 30.06.2020
Opublikowano: 23 czerwca 2020

Szanowni Państwo,

W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych zmian w LSR Podhalańskeij LGD, które miały miejsce w maju 2020 r. pojawiły się propozycje wprowadzenia kolejnych zmian, w zakresie realizacji projektów współpracy  przez Lokalna Grupę Działania (działanie 19.3.).

W najbliższym czasie przyjęte zostanie rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Projektowana zmiana daje możliwość Lokalnej Grupie Działania przeznaczenia aż 10 % budżetu poddziałania 19.2. (działania Realizacja LSR) na wdrażanie projektów współpracy przez lokalną grupę działania (10% z 7 370 000,00 zł). Podczas spotkań z partnerami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi, członkami LGD zwracano nam uwagę na potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury turystyki rowerowej. Dlatego też planując zwiększenie budżetu projektów współpracy większość tej kwoty planujemy przeznaczyć na projekt, którego celem będzie promocja turystyki rowerowej południowej Małopolski i rozwój infrastruktury towarzyszącej.

W związku z tym iż są to kolejne konsultacje strategii ostatnio aktualizowanej 29.05.2019 r.. Zmiany dodatkowe, których treść podajemy do konsultacji zostały oznaczone kolorem niebieskim.  Zmiany zaznaczone kolorem czerwonym były już konsultowane i nie wnoszono do nich uwag.

W razie uwag do konsultowanych zmian prosimy o ich wnoszenie do dnia 30.06.2020 r.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 71

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...

INFORMACJA O PLANOWANEJ OPERAC...
Opublikowano: 4 maja 2022

W związku z opublikowaniem w dniu 28.03.2022 r. roku na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania informacji nr...

02.05.2022r. – BIURO NIE...
Opublikowano: 1 maja 2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 02.05.2022 r. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu w innych dniach w...