Konsultacja zmiany LSR i lokalnych kryteriów wyboru

W związku z planowanymi do uchwalenia w dniu 27.09.2016 r. (przez WZC) zmianami w zakresie Strategii rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacji i grantobiorców, poniżej zamieszczamy do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag:

  • Kryteria wyboru grantobiorców ze wskazaniem proponowanych zmian w zakresie doprecyzowania definicji wybranych kryteriów – OTWÓRZ
  • Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD (w tym dla PREMII i Rozwoju działalności) – OTWÓRZ
  • Kryteria wyboru operacji Własnych LGD – OTWÓRZ
  • zmiany w LSR dotyczą w szczególności poprawy procedury zmiany kryteriów zapisanej w LSR na tożsamą z procedurą zawartą pod powyższymi tabelami Kryteriów oraz obejmują zmiany w zakresie Załącznika nr 5. Plan Komunikacji – OTWÓRZ

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 27.09.2016 do godziny 11:00 wysyłając wiadomość na mail: info@podhalanska.pl, w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje-Kryteria lub Konsultacje-LSR.

 

Na WZC w dniu 27.09.2016 r. planuje się także wprowadzenie zmiany w procedurach wyboru operacji i procedurach wyboru grantobiorców w zakresie oddelegowania wprowadzania przyszłych zmian w tych dokumentach z kompetencji Walnego Zebrania Członków na Zarząd Podhalańskiej LGD. Powyższe znajduje uzasadnienie z uwagi na ograniczenie konieczności zbyt częstego zwoływania WZC po każdej zmianie Rozporządzenia MRiRW czy Wytycznych dla LGD kształtujących zapisy naszych procedur. oczywiście każda zmiana procedur w przyszłości przyjmowana przez Zarząd będzie zawsze podawana do publicznej wiadomości w zakładce PROW 2014-2020.