Dokumentacja aplikacyjna i rozliczeniowa dla grantobiorców:

Wniosek o powierzenie grantu  –WPG-07.2017_Wniosek o powierzenie grantu – WZÓR

Umowa o powierzenie grantu  – UPG-07.2017_UMOWA o powierzenie grantu – WZÓR

Wniosek o rozliczenie grantu  – WRG-07.2017_Wniosek o rozliczenie GRANTU -WZÓR

Sprawozdanie z realizacji grantu – SRG-07.2017_Sprawozdanie – WZÓR

Powyższe wzory dokumentów obowiązują dla naborów ogłoszonych od dnia 31.07.2017 r. i będą generowane po wypełnieniu w systemie pod adresem www.lgd.witkac.pl

W sytuacji gdy podczas naboru wniosków generator w systemie www.lgd.witkac.pl przestanie działać LGD zamieści odpowiednią informację o odstąpieniu od składania wniosków przez generator i zamieści w informacji stosowne dokumenty w wersji edytowalnej.

 

Załączniki do wniosku o powierzenie grantu (jeżeli dotyczy) na wzorze LGD”

– Oświadczenie właściciela nieruchomości – wymagane w przypadku realizacji zadania na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności lub posiadania zależnego – oswiadczenie_wlasciciela_nieruchomosci

– Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową – wymagane tylko w sytuacji gdy generator wniosków przestanie działać – oswiadczenie-o-zgodnosci-wersji-elektronicznej-z-papierowa

 

Dodatkowe materiały pomocnicze dla grantobiorców:

MPG-Materiał pomocniczy przy wypełnianiu wniosku o powierzenie grantu

 

Instrukcja-obsługi-POP-dla-wnioskodawców-operacji – instrukcja dedykowana jest wnioskodawcom operacji realizowanych przez podm. inne niż LGD jednakże ma zastosowanie także dla grantobiorców w zakresie zakładania konta w systemie lgd.witkac.pl