logo
logo
logo
logo

Dokumentacja Grantowa PROW 2014-2020

Dokumentacja aplikacyjna i rozliczeniowa dla grantobiorców:

Powyższe wzory dokumentów obowiązują dla naborów ogłoszonych od dnia 31.07.2017 r. i będą generowane po wypełnieniu w systemie pod adresem www.lgd.witkac.pl

W sytuacji gdy podczas naboru wniosków generator w systemie www.lgd.witkac.pl przestanie działać LGD zamieści odpowiednią informację o odstąpieniu od składania wniosków przez generator i zamieści w informacji stosowne dokumenty w wersji edytowalnej.

Załączniki do wniosku o powierzenie grantu (jeżeli dotyczy) na wzorze LGD”

Dodatkowe materiały pomocnicze dla grantobiorców:

Skip to content