„Kultura, tradycja i folklor Skalnego Podhala – Góralski Zespół Regionalny „Harnasie”

Na realizację operacji złożyły sie poniższe działania:

1.Warsztaty odbywały się w terminach: 17 maja 2019 – 6h, 31 maja 2019 – 6h, 21 czerwca 2019 – 6h, 28 czerwca 2019 – 6h, 12 lipca 2019 – 6h, 26 lipca 2019 – 6h, 19 sierpnia 2019 – 6h, 28 sierpnia 2019 – 7h, 15 września 2019 – 7h. 2.Opracowanie, wydanie i promocja albumu o zwyczajach, tradycjach, zawodach, atrakcjach regionu takich jak: rękodzieło, muzyka, taniec, gwara, stroje ludowe na przykładzie sołectwa Suche. Album pod względem merytorycznym zostanie opracowany przez uczestników warsztatów, którzy związani są z regionem Skalnego Podhala.

  1. Opracowanie materiałów promocyjnych dla uczestników warsztatów oraz dla osób biorących udział w wydarzeniu promocyjnym podsumowującym projekt.
  2. Nagranie filmu i powielenie płyt DVD promującego tradycję oraz atrakcje regionu Podhala, panoramę Tatr, tradycyjny folklor (muzyka, taniec, gwara, stroje ludowe) regionu Podhala z udziałem zespołu „Harnasie”, który jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w różnych konkursach, przeglądach i festiwalach, a w swoim dorobku ma wiele interesujących programów. Tematyka: Kultura, tradycja i folklor Skalnego Podhala – Góralski Zespół Regionalny „Harnasie”.
  3. Nagranie płyt CD i powielenie – nagranie tradycyjnych śpiewek z regionu przez uczestników projektu.