logo
logo
logo
logo

Zmiany w formularzach wniosków, załącznikach, instrukcjach
Opublikowano: 5 maja 2014

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o wprowadzonych przez ARiMR w ramach Osi 4 PROW 2007-2013 zmianach w formularzach wniosków, załącznikach, instrukcjach wypełniania wniosków.

Zakres wprowadzonych zmian obejmuje:

 

  • 1)  –     Wnioski o przyznanie pomocy dla małych projektów (wersja 8z)
  • 2)   –    Wnioski o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa/Następcy prawnego Beneficjenta (wersja 4z)
  • 3) –      Aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy dla małych projektów (wersja 7z)
  • 4)    –   Nową wersję instrukcji do wniosku przyznanie pomocy dla małych projektów
  • 5)   –    Wniosek o płatność dla małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania (wersja 8z)
  • 6)  –     Aktywny formularz wniosku o płatność dla małych projektów 

Dokumenty są już dostępne na stronie pod adresami:

dla pkt. 1-4

http://www.fundusze.malopolska.pl/prow/Strony/dokumentacja_aplikacyjna.aspx

http://www.fundusze.malopolska.pl/prow/SitePages/ListAnnouncements.aspx?List=64ba5bc4-09f4-4d30-b07a-1a36fb73347f&year=2014

dla pkt 5-6

http://www.fundusze.malopolska.pl/prow/SitePages/ListAnnouncements.aspx?List=64ba5bc4-09f4-4d30-b07a-1a36fb73347f&year=2014

Ponadto ARiMR dokonała korekt w Instrukcjach wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla niżej wymienionych działań:

 – 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

– 413_313,322,323 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

– 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W instrukcji zmienione zostały zapisy, dotyczące opisu do załącznika o nazwie „Zapytania ofertowe wysyłane do co najmniej 3 dostawców (…)”, w związku ze zmianąustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 14 marca 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 423), w której podwyższeniu uległa wartość progu wartości zamówienia, od którego istnieje obowiązek stosowania trybów przewidzianych przez ustawę pzp.

 

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 168

Zapytanie ofertowe nr 5/2023/P...
Opublikowano: 30 maja 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 29 maja 2023

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne...

Wyniki postępowania 3/2023/PLG...
Opublikowano: 29 maja 2023

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2023/PLGD: Część A 1. GB Firma Budowlan...

Konsultacje społeczne projektu...
Opublikowano: 22 maja 2023

Szanowni Państwo, Prezentujemy projekt LSR Podhalańskiej LGD na lata 2023-2029 do konsultacji społecznych. Będziemy wdzięczn...