logo
logo
logo
logo

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady PLGD w dniu 03.12.2013
Opublikowano: 26 listopada 2013

Na podstawie § 14 Regulaminu Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zawiadamiam, że w dniu 03.12.2013 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w siedzibie Biura Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Murzasichlu przy ul. Sądelskiej 55 odbędzie się Posiedzenie Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.

 

Porządek Posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenie, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie porządku obrad

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 2. Omówienie wniosków złożonych w ramach naborów zakończonych w dniu 26 listopada 2013.
 3. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/VI/MP/13/PLGD, „Muzycko groj ze mi…” warsztaty muzyczne jako kultywowanie niepowtarzalnej tradycji w Gminie Poronin.” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 4.  Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 2/VI/MP/13/PLGD,  „Warsztaty kulinarne dla najmłodszych- eko produkt” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 5. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 3/VI/MP/13/PLGD,  „Zatrzymać dla potomnych” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 6. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 4/VI/MP/13/PLGD,  „Kościelisko. Witów. Dzianisz. Ginące zawody. Urzekające piękno i kunszt.” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 7. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 5/VI/MP/13/PLGD,  „Z myślą o tradycji – wyrób gontów.” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 8. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 6/VI/MP/13/PLGD,  „Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla instruktorów regionalnych” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 9. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 7/VI/MP/13/PLGD, „Kurs malowania na szkle” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 10. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 8/VI/MP/13/PLGD, „Adaptacja i modernizacja budynku zaplecza gospodarczo-sanitarnego z wykorzystanie urządzeń wykorzystującej odnawialne źródła energii” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 11. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 9/VI/MP/13/PLGD, „Zakup oraz montaż urządzeń wykorzystujące odnawialne źródła energii” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 12. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 10/VI/MP/13/PLGD, „Instalacja i zakup urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 13. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 11/VI/MP/13/PLGD, „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń oraz wyposażenie pracowni lutniczej” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 14. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 12/VI/MP/13/PLGD, „Modernizacja i wyposażenie księgarni i galerii w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 15. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 13/VI/MP/13/PLGD, „Z ekologią na co dzień – promowanie postaw ekologicznych w Gminie Poronin” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 16. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 14/VI/MP/13/PLGD, „Od małego ekologa po wielką ekologię” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 17. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 15/VI/MP/13/PLGD, „Odnawialne źródła energii – dbamy o nasze Podhale.” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 18. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 16/VI/MP/13/PLGD, „Czyste i zdrowe Podhale to nasze Podhale”, złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 19. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 17/VI/MP/13/PLGD, „Stawiam na zieloną energię”, złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 20. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 18/VI/MP/13/PLGD, „Zajęcia edukacyjne i przedsięwzięcia ekologiczne poprawiające oraz promujące walory dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego obszaru Podhalańskiej LGD”, złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 21. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 19/VI/MP/13/PLGD, „Ekologia – nasza sprawa”- organizacja konkursów z ekologii podnoszących świadomość społeczną mieszkańców oraz promujące walory dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego obszaru Podhalańskiej LGD”, złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 22. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 20/VI/MP/13/PLGD, „Organizacja 3-dniowego ekologicznego pikniku rodzinnego pod tematyką odnawialnych źródeł energii w miejscowości Ciche”, złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 23. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/VI/RD/13/PLGD, „Stworzenie przedsiębiorstwa oraz promocja odnawialnych źródeł energii na obszarze Podhalańskiej LGD poprzez zakup instalacji fotowoltaicznej w celu wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej” złożonego w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 24. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 2/VI/RD/13/PLGD, „Podniesienie poziomu dochodów gospodarstwa poprzez uruchomienie działalności w zakresie wynajmu pokoi gościnnych” złożonego w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 25. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/VI/RM/13/PLGD, „Rozwijanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez zakup infrastruktury lodowiska” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 26. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/VI/OW/13/PLGD, „Remont placu w centrum wsi Chochołów” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 27. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 2/VI/OW/13/PLGD, „Budowa ogólnodostępnego boiska wiejskiego w Gliczarowie Dolnym” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 28. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 3/VI/OW/13/PLGD, „Remont domu ludowego w miejscowości Kościelisko jako miejsca o szczególnym znaczeniu społeczno-kulturowym dla mieszkańców i gości Skalnego Podhala” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 29. Podjęcie uchwały nr XVIII/235/13, zmieniającej uchwałę nr XVII/217/13, w sprawie: wybrania operacji do finansowania wniosku o numerze 4/V/MP/13/PLGD pn. „Z tradycją od przedszkola- zajęcia regionalne dla dzieci w wieku przedszkolnym” złożony przez Stowarzyszenie Oświatowe Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Podtatrza,
 30. Wolne głosy, wnioski, zapytania,
 31. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Otrzymują:

 

 1. Członkowie Rady według listy
 2. Prezes PLGD
 3. Dyrektor Biura PLGD

 

 

 

Informacja o terminie i miejscu posiedzenia Rady zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

 

 

 

 

 

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 26

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...