logo
logo
logo
logo

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady PLGD w dniu 05.09.2013
Opublikowano: 27 sierpnia 2013

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie § 14 Regulaminu Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zawiadamiam, że w dniu 05.09.2013 roku (czwartek) o godzinie 16:00 w siedzibie Biura Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Murzasichlu przy ul. Sądelskiej 55 odbędzie się Posiedzenie Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.

 

 

Porządek Posiedzenia przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie posiedzenie, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie porządku obrad
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 3. Omówienie wniosków złożonych w ramach naborów zakończonych w dniu 23 sierpnia 2013.
 4. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/V/RM/13/PLGD „Podniesienie konkurencyjności i zwiększenie zatrudnienia poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej zakup sprzętu i urządzeń ciesielskich oraz samochodu dostawczego.” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 5. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 2/V/RM/13/PLGD „Podniesienie konkurencyjności i jakości produkcji regionalnych wyrobów stolarskich oraz wzrost zatrudnienia dzięki zakupowi nowoczesnej maszyny stolarskiej. złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 6. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 3/V/RM/13/PLGD „Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie miejsc pracy poprzez zakup maszyn i urządzeń umożliwiających produkcję i handel materiałami opałowymi.” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 7. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/V/RD/13/PLGD pn. „Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez uruchomienie agroturystyki w posiadanym gospodarstwie poprzez adaptację pomieszczeń oraz budowy domku wraz z wyposażeniem.” złożonego w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 8. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/V/OW/13/PLGD pn. „Odnowa centrum wsi Nowe Bystre Gmina Poronin poprzez budowę oświetlenia.” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 9. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 2/V/OW/13/PLGD pn. „Remont Rynku w miejscowości Czarny Dunajec” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 10. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 3/V/OW/13/PLGD pn. „Integrowanie i aktywizacja mieszkańców i turystów poprzez zakup przenośnej sceny z oświetleniem, nagłośnieniem i ławkami do celów organizacji imprez plenerowych na terenie PLGDzłożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 11. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/V/MP/13/PLGDpn „Utworzenie turystycznej, mobilnej aplikacji internetowej dla terenu Podhalańskiej LGDzłożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie
 12. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 2/V/MP/13/PLGDpn.  Lokalna baza rekreacji  złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 13. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 3/V/MP/13/PLGDpn.  Zakończenie pasterskiego lata na tatrzańskich halach- Jubileuszowy X Polaniorski Osod i I Międzygminny konkurs potraw z wyrobów z mleka owczego.  złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 14. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 4/V/MP/13/PLGDpn.  Z tradycją od przedszkola- zajęcia regionalne dla dzieci w wieku przedszkolnym  złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 15. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 5/V/MP/13/PLGDpn.  Opracowanie tras turystycznych i utworzenie strony internetowej: Na Podhale z Dzieckiem  złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 16. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 6/V/MP/13/PLGDpn.  Ochrona zabytkowego wyposażenia kościoła parafialnego w Odrowążu  złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 17. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 7/V/MP/13/PLGDpn.  Głos góralskiyj dusy- plener rzeźbiarski w Gminie Poronin” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 18. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 8/V/MP/13/PLGDpn.  Organizacja imprezy pn. „Międzypowiatowy Piknik Sportowy – XI Dunajeckie Granie” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 19. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 9/V/MP/13/PLGDpn.  Architektura drewniana Gminy Czarny Dunajec- publikacja” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 20. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 10/V/MP/13/PLGDpn.  Stabat Mater Dolorosa- cykl koncertów pasyjnych w zabytkowych kościołach Podhala” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 21. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 11/V/MP/13/PLGDpn.  Jan Paweł II – Tryptyk rzymski- cykl koncertów poetyckich w kościołach Podhala” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 22. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 12/V/MP/13/PLGDpn.  Walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe najlepszą promocją Gminy Kościelisko” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 23. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 13/V/MP/13/PLGDpn.  Przedstawienie unikalnych walorów Podhala oraz poszerzenie oferty turystycznej jak i poprawa możliwości spędzenia wolnego czasu przez mieszkańców jak i turystów poprzez oznaczenie i promocję tras pieszych i rowerowych wskazując jednocześnie ciekawe miejsca, atrakcje i ośrodki turystyczne na terenie gminy Szaflary.” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 24. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 14/V/MP/13/PLGDpn.  Poprawa pozycji konkurencyjnej gminy Szaflary oraz poprawa warunków życia na Podhalu poprzez zakup placu zabaw dla mieszkańców i turystów obszaru PLGDzłożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 25. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 15/V/MP/13/PLGDpn.  Ochrona unikalnych walorów Podhala oraz poprawa pozycji konkurencyjnej  i warunków życia mieszkańców poprzez organizację zajęć kulinarnych zachowujących tradycyjne i historyczne receptury terenu Podhala, spisanie i wydanie najlepszych receptur w formie drukowanej oraz organizację imprezy plenerowej podsumowującej projekt z prezentacją receptur i degustacją oraz wyborem najlepszych potraw przez mieszkańców i turystów terenu PLGD.” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 26. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 16/V/MP/13/PLGDpn.  Modernizacja boiska plażowego” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 27. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 17/V/MP/13/PLGDpn.  Rozwój infrastruktury – budowa wiaty oraz budynku gosp.a do przechowywania sprzętu sportowego” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 28. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 18/V/MP/13/PLGDpn.  Modernizacja ścieżki edukacyjnej na torfowisku Baligówka w Czarnym Dunajcu” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 29. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 19/V/MP/13/PLGDpn.  Pokażmy turystom scypte kultury góralskiej na Bustycańskich Nomowinach” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 30. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 20/V/MP/13/PLGDpn.  Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie tenisa ziemnego, tenisa plażowego, piłki siatkowej plażowej oraz zakup sprzętu sportowego” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 31. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 21/V/MP/13/PLGDpn. „Zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych oraz wyposażenia stołów na Hołdymas” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
 32. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
 33. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Otrzymują:

 1. Członkowie Rady według listy
 2. Prezes PLGD
 3. Dyrektor Biura PLGD

 

Informacja o terminie i miejscu posiedzenia Rady zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

 

 

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 34

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...