logo
logo
logo
logo

Zapytanie ofertowe – strona internetowa
Opublikowano: 27 października 2014

Zapytanie ofertowe

1. Nazwa Zamawiającego
Podhalańska Lokalna Grupa Działania
Ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-520 Poronin
NIP: 736-16-35-769
Tel. 182011543

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowe opracowanie, ciekawy pomysł i koncepcja graficzna, przygotowanie i przebudowanie w sposób atrakcyjny i oryginalny STRONY INTERNETOWEJ Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.
Odpowiednio zaprojektowana strona powinna być wzbogacona o:
• prezentację misji i celów Stowarzyszenia, obszary działań, projekty zrealizowane oraz te w trakcie realizacji;
• informację ze starej strony;
• starannie dobranymi fotografiami (fotografie pokazujące krajobraz wiosenny, letni, jesienny, zimowy);
• ciekawymi opisami
• charakteryzując obszar Stowarzyszenia wymagane będzie stworzenie wizytówek poszczególnych gmin;
• podstronę z zamieszczonymi zrealizowanymi przez Stowarzyszenie projektami;
• strona przystosowana do odtwarzania w tabletach i smartfonach;
• strona możliwa do edytowania przez zleceniobiorcę.
Wizualizacja strony powinna zawierać informację o finansowaniu, zestawienia logotypów zgodnie z Księgą Wizualizacji oraz zasadami wizualizacji wymaganymi przy współfinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 

 

3. Oferta musi zawierać:
1) Pełną nazwę wykonawcy,
2) Adres lub siedzibę, numer telefonu oraz numer NIP/PESEL
3) Cenę oferty przedstawionej, jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami
4) Całkowitą wartość oferty
5) Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 

4. Kryteria oceny Ofert i ich waga
Cena – 100%
5. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: grudzień 2014r.
6. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 14/11/2014 do godziny 15.00
7. Oferty można składać:
Mailem na adres: info@podhalanska.pl (tylko skany dokumentów z podpisem i pieczęcią),
Osobiście w Biurze zamawiającego, lub przesłać pocztą/kurierem na adres:
Podhalańska Lokalna Grupa Działania, ul. Sądelska 55, 34-531 Murzasichle
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 22

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...

INFORMACJA O PLANOWANEJ OPERAC...
Opublikowano: 4 maja 2022

W związku z opublikowaniem w dniu 28.03.2022 r. roku na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania informacji nr...

02.05.2022r. – BIURO NIE...
Opublikowano: 1 maja 2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 02.05.2022 r. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu w innych dniach w...