logo
logo
logo
logo

Zapytanie Ofertowe NR 2/2023/PLGD – dostawa/montaż stacji serwisowych z ładowarką rowerów elektrycznych, stojaków na rowery
Opublikowano: 27 kwietnia 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach działania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie projektów współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zapraszamy w imieniu swoim oraz partnera Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gorce-Pieniny wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na dostawę i montaż stacji serwisowej z ładowarką rowerów elektrycznych, zestawem naprawczym i stojakami rowerowymi stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

Zamówienie obejmuje części: A i B
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na jedną lub więcej części.
Część A: Dostawa i montaż stacji serwisowej z ładowarką rowerów elektrycznych, zestawem naprawczym i stojakami rowerowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część A znajduje się w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
Część B: Dostawa 9 sztuk stacji serwisowej z ładowarką rowerów elektrycznych i zestawem naprawczym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część B znajduje się w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki, kryteria wyboru oraz dokumentacja do złożenia oferty zostały umieszczone w zamówieniu ofertowym nr 2/2023/PLGD.

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.
6.1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do Biura Zamawiającego. Ostateczny termin upływa dnia: 12.05.2023 do godz. 10:00. lub jej otrzymania (termin na przesłanie do 12.05.2023 do godz. 10:00) na adres mailowy wskazany w pkt 6.2.2
6.2. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać:
6.2.1. Za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji Podhalańska Lokalna Grupa Działania, Ul. Orkana 37c 34-424 Szaflary (decyduje data wpływu/dostarczenia dokumentów) lub
6.2.2. Pocztą elektroniczną na adres: biuro@podhalanska.pl (skany podpisanych dokumentów) lub
6.2.3. Osobiście pod adresem Ul. Orkana 37c 34-424 Szaflary – w godzinach 9:00 – 15:00

DOKUMENTY:

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 602

Warsztaty praktyczne – M...
Opublikowano: 25 kwietnia 2024

Szanowni Państwo Chcieliśmy serdecznie zaprosić na dwudniowe warsztaty z zakresu Marketing internetowy oferty turyst...
krajobraz Tatr

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 22 kwietnia 2024

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebra...

Konsultacje społeczne planowan...
Opublikowano: 22 kwietnia 2024

Szanowni Państwo, w związku z zauważonymi drobnymi nieścisłościami w dokumencie LSR na lata 2023-2027, Zarząd LGD opracował nie...

Kreowanie kompleksowej oferty...
Opublikowano: 5 kwietnia 2024

Szanowni Państwo Chcieliśmy serdecznie zaprosić na dwudniowe warsztaty z zakresu Kreowania kompleksowej oferty turystycznej w t...
Skip to content