logo
logo
logo
logo

Zapytanie ofertowe- broszura
Opublikowano: 6 czerwca 2013

Zapytanie ofertowe

Podhalańska Lokalna Grupa Działania zwraca się z uprzejmą prośba o przygotowanie oferty cenowej na wykonanie broszury informacyjnej według poniższej specyfikacji:

1.                 format: A4 

2.                 kolor: 4×4

3.                 papier: kreda – 130 g/m2 (okładka twardsza – 250 g/m2)

4.                 ilość stron: 28 (w tym okładka)

5.                 papier błyszczący (w tym okładka)

6.                 zalaminowana okładka

7.                 ponadto drukarnia powinna wykonać:

a)      skład graficzny broszury

b)      łamanie

c)      szycie

d)      dostawę broszur do siedziby Zamawiającego

Wymiar zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie 2000 szt. broszury informacyjnej obrazującej zrealizowane projekty na obszarze Podhalańskiej LGD wraz opisem obszaru LGD.   

Termin realizacji zadania:

01.07.2014r.–01.08.2014r.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Przedstawienie  na broszurze logotypów i informacji o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Stały kontakt z zamawiającym i uzgodnienie z nim scenariuszu.

3. Wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem projektu dostarczonym przez Zamawiającego.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim,

Oferta musi zawierać cenę ostateczną brutto.

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie

 Oferta musi zawierać:

1.                       Pełną nazwę wykonawcy,

2.                       Adres lub siedzibę, numer telefonu oraz numer NIP/PESEL

3.                       Cenę oferty przedstawionej, jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami

4.                       Całkowitą wartość oferty

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 
             

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 czerwca 2013 do godziny 15.00

 

Oferty można składać:

Mailem na adres:  info@podhalanska.pl (tylko skany dokumentów z podpisem i pieczęcią),
Osobiście w Biurze zamawiającego, lub przesłać pocztą/kurierem na adres:
Podhalańska Lokalna Grupa Działania, ul. Sądelska 55, 34-531 Murzasichle
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane i zostaną zniszcze

 

 

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 21

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...

INFORMACJA O PLANOWANEJ OPERAC...
Opublikowano: 4 maja 2022

W związku z opublikowaniem w dniu 28.03.2022 r. roku na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania informacji nr...

02.05.2022r. – BIURO NIE...
Opublikowano: 1 maja 2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 02.05.2022 r. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu w innych dniach w...