logo
logo
logo
logo

Zapytanie ofertowe- broszura
Opublikowano: 6 czerwca 2013

Zapytanie ofertowe

Podhalańska Lokalna Grupa Działania zwraca się z uprzejmą prośba o przygotowanie oferty cenowej na wykonanie broszury informacyjnej według poniższej specyfikacji:

1.                 format: A4 

2.                 kolor: 4×4

3.                 papier: kreda – 130 g/m2 (okładka twardsza – 250 g/m2)

4.                 ilość stron: 28 (w tym okładka)

5.                 papier błyszczący (w tym okładka)

6.                 zalaminowana okładka

7.                 ponadto drukarnia powinna wykonać:

a)      skład graficzny broszury

b)      łamanie

c)      szycie

d)      dostawę broszur do siedziby Zamawiającego

Wymiar zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie 2000 szt. broszury informacyjnej obrazującej zrealizowane projekty na obszarze Podhalańskiej LGD wraz opisem obszaru LGD.   

Termin realizacji zadania:

01.07.2014r.–01.08.2014r.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Przedstawienie  na broszurze logotypów i informacji o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Stały kontakt z zamawiającym i uzgodnienie z nim scenariuszu.

3. Wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem projektu dostarczonym przez Zamawiającego.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim,

Oferta musi zawierać cenę ostateczną brutto.

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie

 Oferta musi zawierać:

1.                       Pełną nazwę wykonawcy,

2.                       Adres lub siedzibę, numer telefonu oraz numer NIP/PESEL

3.                       Cenę oferty przedstawionej, jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami

4.                       Całkowitą wartość oferty

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 
             

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 czerwca 2013 do godziny 15.00

 

Oferty można składać:

Mailem na adres:  info@podhalanska.pl (tylko skany dokumentów z podpisem i pieczęcią),
Osobiście w Biurze zamawiającego, lub przesłać pocztą/kurierem na adres:
Podhalańska Lokalna Grupa Działania, ul. Sądelska 55, 34-531 Murzasichle
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane i zostaną zniszcze

 

 

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 84

w dniu 1-2.12. 2022r biuro PLG...
Opublikowano: 30 listopada 2022

Szanowni Państwo, w dniu 1-2.12. 2022r biuro PLGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy!    ...

Równoj ku Górze...
Opublikowano: 28 listopada 2022

Szanowni Państwo, Na zakończenie roku jubileuszu obecności Świętego Jana Pawła II na Podhalu kiedy to wołał „Sursum Corda”, w t...

W dniu 25.11. 2022r (piątek) b...
Opublikowano: 24 listopada 2022

W dniu 25.11. 2022r (piątek) biuro nieczynne. W godzinach 10-12 zapraszamy na spotkanie w ramach budowania nowej strategii do U...

ANKIETA EWALUACYJNA PLANU KOMU...
Opublikowano: 22 listopada 2022

ANKIETA EWALUACYJNA OCENIAJĄCA SKUTECZNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Podhalańską LGD...