Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Podhalańska Lokalna Grupa Działania zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na dostawę serów regionalnych:

  • Ser gazdowski duży 15 szt
  • Gołka 15 szt
  • Redykołka 30 szt
  • Korboce 2,5 kg

Oferta powinna zawierać :

  • Wyszczególnienie cen poszczególnych rodzajów serów
  • Termin dostawy do biura LGD- 08 kwietnia 2015
  • Wystawienie rachunku/faktury do dnia 13 kwietnia 2015
  • Wartość oferty

 

Oferty podpisane proszę dostarczyć do biura lub przesłać na adres info@podhalanska.pl do 02 kwietnia 2015r.

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 182011543 lub 603125001.