logo
logo
logo
logo

ZAPROSZENIE NR 1/2023/PGPS do składania ofert na promocję turystyki rowerowej w formie wykonanie filmów, zdjęć oraz spotu reklamowego
Opublikowano: 14 września 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach działania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na promocję turystyki rowerowej w formie wykonanie filmów, zdjęć oraz spotu reklamowego promujących turystykę i infrastrukturę rowerową oraz atrakcje turystyczne w pobliżu szlaków rowerowych. stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki, kryteria wyboru oraz dokumentacja do złożenia oferty zostały umieszczone w zaproszeniu nr 1/2023/PGPS.

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.
6.1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do Biura Zamawiającego 22.09.2023 do godz. 12:00. lub jej otrzymania (termin na przesłania do 22.09.2023 do godz. 12:00) na adres mailowy wskazany w pkt 6.2.2
6.2. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać:
6.2.1. Za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji Podhalańska Lokalna Grupa Działania, Ul. Jana Pawła II 97, 34-471 Ludźmierz (decyduje data wpływu/dostarczenia dokumentów) lub
6.2.2. Pocztą elektroniczną na adres: info@podhalanska.pl (skany podpisanych dokumentów)
6.2.3. Osobiście pod adresem Ul. Jana Pawła II 97, 34-471 Ludźmierz – w godzinach 9:00 – 15:00

DOKUMENTACJA

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 119

Konsultacje zmian w LSR...
Opublikowano: 15 września 2023

Szanowni Państwo, w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju konieczna była aktualizacja kwot w budżecie oraz przeniesie...

ZAPROSZENIE NR 1/2023/PGPS do...
Opublikowano: 14 września 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach...

ZAPROSZENIE NR 2/2023/PGPS do...
Opublikowano: 14 września 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach...

Nabór 3/2023 – Tworzenie...
Opublikowano: 4 września 2023

Nabór nr 3/2023, opublikowany dnia 04.09.2023 r....