Zaproszenie na warsztaty aktywizujące w Szaflarach