Zaproszenie na Posiedzenie Rady Podhalańskiej LGD

Przewodnicząca Rady Podhalańskiej LGD zaprasza na Posiedzenie Rady w dniu 11.09.2017 r.

Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 16:30, w biurze Podhalańskiej LGD, Biały Dunajec ul. Jana Pawła II 310.

Program posiedzenia:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

– powitanie obecnych,

– weryfikacja kworum i parytetów,

– przyjęcie porządku obrad

  1. Zaopiniowanie przez Radę wniosku beneficjenta o zmianę umowy przyznania pomocy i podjęcie decyzji w formie uchwały.
  2. Wolne wnioski i zapytania
  3. Zakończenie posiedzenia.

O ewentualnym uzupełnieniu porządku obrad członkowie Rady zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.