logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD
Opublikowano: 18 października 2023

W imieniu Pani Przewodniczącej Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD, które odbędzie się w środę 25.10.2023 o godzinie 16:00, w Ludźmierzu w nowym biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, ul. Jana Pawła II 97

Tematem posiedzenia będzie:

– ocena operacji złożonych w naborze 3/2023, w którym wpłynęły 3 wnioski;

– ocena operacji własnej Podhalańskiej LGD w zakresie Przedsięwzięcia 2.3.1. w związku z niewybraniem do finansowania żadnej operacji (w naborze nr 2/2023 w zakresie operacji własnej – przedsięwzięcia 2.3.1., nie wpłynął żaden wniosek).

W związku z pierwszym po wyborach posiedzeniem Rady,  ocenę wniosków poprzedzi krótkie szkolenie dedykowane Radzie – prezentacja z zakresu procedur oceny operacji.

Program posiedzenia w sprawie oceny i wyboru operacji w dniu 25-10-2023:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:
  – weryfikacja kworum i obowiązujących parytetów oraz rejestru interesów, składanie deklaracji o poufności i bezstronności
  – przyjęcie porządku obrad.
 2. Ocena i wybór operacji w ramach naboru 3/2023
  1.Ocena operacji pod kątem zgodności z LSR i kryteriami wyboru operacji, podejmowanie uchwał o niewybraniu operacji w przypadku wniosków uznanych za niezgodne z LSR lub wniosków które nie uzyskały minimum punktowego (jeżeli dotyczy).
  2.2.Sporządzenie roboczych list operacji i podejmowanie uchwał o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia
  2.3.Podejmowanie uchwał o przyjęciu list operacji
 3. Ocena operacji własnej LGD pod kątem zgodności z LSR, pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybór operacji i ustalenie kwoty wsparcia oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia.
 4. Wolne wnioski i zapytania, zakończenie posiedzenia

Ramowy program posiedzenia w razie potrzeby może ulec zmianom.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 147

Szkolenie dla potencjalnych be...
Opublikowano: 14 listopada 2023

W związku z ogłoszonym naborem  nr 4/2023 na operacje o charakterze niekomercyjnym, zapraszamy na szkolenie dl...

Ogłoszenie o naborze wniosków...
Opublikowano: 14 listopada 2023

Nabór nr 4/2023, opublikowany dnia 14.11.2023 r. Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokal...

Konkurs o przyznanie certyfika...
Opublikowano: 3 listopada 2023

Szanowni Państwo, lokalni producenci, usługodawcy, rękodzielnicy oraz  inicjatorzy regionalnych przedsięwzięć, uprzejmie i...

Protokół z posiedzenia Rady w...
Opublikowano: 30 października 2023

W związku z zakończeniem oceny operacji złożonych w naborze 3/2023 oraz oceną operacji własnej Podhalańskiej LGD, zamieszczamy...