Zapraszamy na szkolenie dla Rady i Zarządu

Zapraszamy na szkolenie dla Rady i Zarządu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania z zakresu stosowania procedur oceny i wyboru projektów do finansowania w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wykorzystaniem systemu lgd.witkac.pl.  

Miejsce i data: Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 2, 27 lipca 2017 r.

 

H A R M O N O G R A M

 

12.00-13.00 Rejestracja i powitanie uczestników szkolenia; sprawy organizacyjne dotyczące pracy Rady

 

13.00-14.00 Omówienie procedur naboru i oceny projektów

 

14.00-15.00 Obiad

 

16.00 – 17.00 Omówienie zgodności projektów z LSR

 

17.00-17.30 Przerwa kawowa

 

17.30-18.30 Omówienie zgodności projektów z lokalnymi kryteriami wyboru
18.30-20.00 Zajęcia warsztatowe. Ocena przykładowych wniosków, prezentacja systemu lgd.witkac.pl

 

20.00 Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów uczestnictwa