„Start gospodyń wiejskich” Nowy Targ 25.07.2014 r.

Program Seminarium dot. organizacji i wsparcia finansowego stowarzyszeń kobiet wiejskich –

 „Start gospodyń wiejskich”
Nowy Targ 25.07.2014 r.

Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1

09.00 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.05

Urszula Nowogórska – Członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego III kadencji

Otwarcie spotkania i przywitanie gości

10.05 – 10.20

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Wsparcie samorządu województwa małopolskiego dla kół gospodyń wiejskich

10.20 – 10.30

Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania:

„Stowarzyszenie Rozwoju Orawy”

„Podhalańska LGD”

„Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy”

„Stowarzyszenie Gorce-Pieniny”

„Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby”

Działalność LGD– możliwość pomocy dla nowych stowarzyszeń

10.30 –11.20

Czesława Wojewodzic -Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie

Działalność stowarzyszeń gospodyń w Województwie Małopolskim – dobre praktyki

11.20 – 12.00

Urszula Nowogórska – Członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego III kadencji

Droga do utworzenia stowarzyszenia gospodyń wiejskich. Małe granty dla gospodyń wiejskich.

12.00 – 12.30

Dyskusja