Spotkanie w celu stowrzenia Klastra Energetycznego

W dniu 08 sierpnia 2017 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządów Gmin Czarny Dunajec, Kościelsko, Biały Dunajec, Lipnica Wielka, Jabłonka, Pan Tomasz Mirowski z IGSMiE Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawiciele Podhalańskiej LGD. Tematem spotkania było stworzenie  Klastra Energetycznego  oraz wzajemnej współpracy zmierzającej do podpisania porozumienia.
W kolejnym etapie Gminy podejmą działania w celu zaangażowania innych lokalnych podmiotów do uczestnictwa  w Klastrze, a także do opracowania wspólnych dokumentów strategicznych, bilansu energetycznego oraz udziału we wspólnych projekcie w ramach naboru 4.1.1.20727361_10207554943951276_876320472_o 20727806_10207554943471264_1588793701_o 20746778_10207554943391262_193838542_o 20746850_10207554943911275_1456866802_o 20747107_10207554943311260_73609423_o 20771753_10207554943671269_711930288_o