Protokół z posiedzenia Rady w sprawie ukonstytuowania się Rady

W dniu 12-12-2017 r. została wybrana na nową kadencję Rada Podhalańskiej LGD.

Protokół z posiedzenia Rady ws. ukonstytuowania się – PODGLĄD