Protokół i listy operacji do naborów 1, 2, 3, 4, 5/2019

W związku z zakończeniem przez Radę LGD oceny wniosków złożonych w naborach 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019 poniżej zamieszczamy:

Protokół z posiedzenia nr XVI w sprawie oceny i wyboru operacji – pobierz

Listy operacji nabór 1.2019

Listy operacji nabór 2.2019

Listy operacji nabór 3.2019

listy operacji nabór 4.2019

Listy operacji nabór 5.2019