Program szkolenia 18.11.2019 r. przed naborami – zapisy

Szanowni Państwo w związku z planowanymi naborami w zakresie rozwijania działalności gospodarczej i podejmowania działalności gospodarczej od 29.11.2019 do 13.12.2019 r. planujemy przeprowadzić szkolenie, które mamy nadzieję pomoże wam w dużej mierze przygotować wniosek o dofinansowanie.

Z uwagi na ograniczoną powierzchnię naszego biura w Szaflarach prosimy o zgłaszanie się telefoniczne lub mailowe na szkolenie, abyśmy mogli ewentualnie tak podzielić grupę żeby w jednym czasie nie było więcej niż 8-10 uczestników szkolenia.

W zgłoszeniu na szkolenie prosimy o następujące informacje: Imię i nazwisko, zakres wniosku: Premia lub rozwój, numer telefonu kontaktowego.

Program szkolenia w dniu 18.11.2019 r., Szaflary ul. Orkana 37 c   –  Harmonogram szkolenia_18.11.2019.pdf

15:00 – 15:50 Zasady formalne aplikowania o Premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej, niezbędne dokumenty do złożenia i załączniki. Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w kontekście zgodności z LSR, zgodności z kryteriami wyboru i spójności dokumentacji.
15:50 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00– 17:15 Omówienie  biznesplanu  jako załącznika obowiązkowego do wniosku na podejmowanie działalności gospodarczej w kontekście zgodności z kryteriami wyboru i zapisami we wniosku i załącznikach oraz zobowiązań umowy.

Pytania i odpowiedzi

17:15 – 17:25 Przerwa kawowa
17:25 – 18:10 Zasady formalne aplikowania o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej, niezbędne dokumenty do złożenia i załączniki.

Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w kontekście zgodności z LSR, zgodności z kryteriami wyboru i spójności dokumentacji.

18:10 – 18:20 Przerwa kawowa
18:20 – 19:30 Omówienie  biznesplanu  jako załącznika obowiązkowego do wniosku na rozwijanie działalności gospodarczej w kontekście zgodności z kryteriami wyboru i zapisami we wniosku i załącznikach oraz zobowiązań umowy.

Pytania i odpowiedzi